תחומי פעילות

עמיקא סורסינג עוסקת בפיתוח עסקים ושווקים בינלאומיים, תוך ניצול יתרונות יחסיים שנצברו בשנות הפעילות לייזום עסקי בתחומי התעשייה החקלאית ונגזרותיה. ובהם שיווק מפעלי ייצור ועיבוד חקלאיים על בסיס turn key והקמת מפעלי ייצור ועיבוד חקלאי במדינות מתפתחות.
עמיקא סורסינג, מייצגת את קבוצת U-Star  מהונג קונג/סין, במגוון רחב של קווי מוצר וטכנולוגיות.