צור קשר

מען למכתבים – ת.ד 1143 הוד השרון 45111
טלפון –        077-9309930
פקס –           153-77-9309930
מחלקת הנהח"ש וכספים – 09-9582211