פיתוח תשתיות

עמיקא מעורבת במספר מיזמים בתחום של פיתוח תשתיות למשק האנרגיה ורשת כבישים במרכז אפריקה. החברה פועלת כמגשרת בין יכולות הביצוע של קבלני תשתיות מרכזיים הפועלים כדרך קבע במערב וצרכי פיתוח התשתיות המתהווים במדינות אפריקה.
החברה מעורבת בארבעה מכרזי ביצוע ומיישמת את יתרונותיה בהוצאה אל הפועל של פרויקטים משמעותיים משלב הייזום עובר דרך התכנון ההנדסי, גיוס והכשרת כ"א מקומי ייעודי, מענה למכרזים תוך בהתבססות על רשת שותפים מקומיים וכלה בהעמדת מימון וביצוע העבודות דה פקטו.